Hotline

Nếu bạn có thắc mắc gì vui lòng gọi cho chúng tôi

Email

Bạn có ý kiến góp ý vui lòng gửi mail cho chúng tôi

Bạn đang cần hỗ trợ điều gì?

Sevenz Store sẽ rất vui lòng nếu nhận được sự phản hồi của các bạn.

Nếu có gì chưa chính xác, hay muốn đề xuất những ý kiến phát triển thì hãy gửi những suy nghĩ của bạn đến cho cho chúng tôi.

Sevenz Store sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất và nhanh nhất. Cảm ơn!